Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

Aktuální leták ke COVID - 19 (léky)

Jak získat léky, když vám dochází a jste v karanténě? celý text

ostatní | 20. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Změna úředních hodin MěÚ Vlašim

Změna úředních hodin MěÚ Vlašim platná od 12.10.2020.
Na základě usnesení vlády č. 994 ze dne 8.10.2020 dochází ke změně úředních hodin Městského úřadu Vlašim.

Městský úřad Vlašim od 12.10.2020 bude pracovat v režimu dvou úředních dnů - pondělí a středy - v úředních hodinách:

Pondělí: 8:00 - 13:00
Středa: 12:00 - 17:00

V ostatních dnech je úřad pro veřejnost uzavřen.

V rámci komunikace s úřadem je upřednostňován (v případech, kdy je to možné) písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem.

Klienti úřadu jsou povinni dodržovat následující pravidla:

Klientům, kteří jeví příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolesti svalů a kloubů, únava), kteří jsou v pracovní neschopnosti v souvislosti s onemocněním COVID-19, nebo kterým byla nařízena karanténa v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 se vstup do budov úřadu zakazuje.
Klienti jsou povinni používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. V případě porušení této povinnosti nebudou klienti obslouženi a budou zaměstnanci úřadu, příp. městskou policií, vykázáni z budovy.
Klienti jsou povinni provést desinfekci rukou při vstupu i odchodu z budovy prostřednictvím instalovaných stojanů s desinfekčními prostředky.
Klienti jsou povinni dodržovat odstupy minimálně 2 metry, neshlukovat se na chodbách a v čekacích zónách.
Klienti jsou povinni dodržovat případné pokyny zaměstnanců úřadu a městské policie.
Klienti jsou povinni číst a řídit se informačními tabulemi rozmístěnými na úřadě.

Ve Vlašimi dne 9. 10. 2020
Karel Balík, ta celý text

ostatní | 10. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Změna úředních hodinMěÚ Vlašim od 5.10.2020

Úřední hodiny pouze pondělí a středa celý text

ostatní | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Ukliďme Česko 19.9.2020

Celostátní akce - úklid škarp a okolí Keblova celý text

ostatní | 15. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Výstraha ČHMÚ 28.8. 2020 - silné bouřky

výstraha celý text

ostatní | 28. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Výstraha ČHMÚ 26.8.2020

Silný vítr celý text

ostatní | 25. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Výstraha ČHMÚ na 21.8. - 23.8.

Vysoké teploty, silné bouřky celý text

ostatní | 20. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Článek v Benešovském deníku

Oslavy 730 let Keblova celý text

ostatní | 13. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Výstraha ČHMÚ vysoké teploty a silné bouřky

13. a 14.srpna 2020 celý text

ostatní | 13. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení 2.srpna

havárie vodovodu celý text

ostatní | 2. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení 21. - 23.7.2020

Hlášení celý text

ostatní | 21. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení 16.-17.7.

Obchod a hostinec uzavřen celý text

ostatní | 16. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

1.kolo květinové soutěže

Losování výherců letos už 15.srpna na letním parketu celý text

ostatní | 14. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Leták MAS Blaník

Strategie sociálních služeb 2021 - 2027 celý text

ostatní | 9. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Výstraha před vysokými teplotami a silnými bouřkami 10.července 2020

Výstraha ČHMÚ v příloze zprávy celý text

ostatní | 9. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Turnaj v nohejbale trojic

Pozvánka na tradiční turnaj v nohejbale trojic v Keblově na dětském hřišti celý text

ostatní | 22. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Ukliďme Česko přesun na 19.září 2020

Ukliďme Česko 19.9. v Keblově celý text

ostatní | 18. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Výstraha na 18.6. - silné bouřky

Výstraha ČHMÚ celý text

ostatní | 17. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Odměna EKOKOM za rok 2019

Děkujeme, že třídíte! celý text

ostatní | 16. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Výstraha ČHMÚ

výstraha před silnými bouřkami 13.června celý text

ostatní | 12. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Bezúročná půjčka středočeským živnostníkům

Půjčka celý text

ostatní | 11. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Sbírka Diakonie Broumov

Sbírka proběhne v týdnu od 27. - 31.7.2020 celý text

ostatní | 9. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub 2020

Pozvánka KHS Praha celý text

ostatní | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Půjčka pro středočeské živnostníky

Od středy 13. května mohou středočeští podnikatelé z celého území kraje žádat o bezúročnou návratnou půjčku, která jim pomůže řešit současnou krizovou situaci. Středočeský kraj ji poskytne živnostníkům se sídlem ve středních Čechách, na které měla epidemie koronaviru nepříznivý ekonomický dopad, a kteří splní všechny stanovené podmínky. Maximální výše podpory je 50 tisíc korun, a co je důležité, podnikatelé ji mohou začít splácet až za rok, v červnu 2021. Půjčka musí být splacena nejpozději do 15. března 2024. Při podávání žádosti nerozhoduje den a pořadí, žádosti se přijímají do 30. června 2020. Středočeský kraj zatím na tento program vyhradil 2,75 mld Kč.

Středočeští živnostníci mohou začít žádat kraj o bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru!
Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky: http://pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz
Tam zájemci najdou formulář i návod k jeho vyplnění. Půjčky jsou určené osobám samostatně výdělečně činným, které jsou ke dni podání žádosti evidovány v rejstříku živnostenského podnikání a zároveň měli k datu 12. 3. 2020 včetně alespoň jednu živnost, která nebyla pozastavena, přerušena či zrušena. U žadatele nesmí probíhat exekuční a insolvenční řízení a nesmí být zanesen v registru exekucí a insolvencí. Sídlo podnikání žadatele musí být na území Středočeského kraje. celý text

ostatní | 14. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Odečty elektroměrů v naší obci a informace k odečtům

Vážený pane starosto,
z důvodu mimořádných opatření v rámci celé ČR a společné snahy k zamezení šíření nákazy COVID-19 bylo od 12. kalendářního týdne fyzické odečítání elektroměrů dočasně pozastaveno.
Dovolujeme si Vás informovat, že od 18. kalendářního týdne tj. od 27. 4. 2020 bude fyzické odečítání elektroměrů znovu obnoveno dle termínů pravidelných periodických odečtů.
V příštím týdnu budou periodické odečty prováděny i ve Vaší obci. Prosíme Vás o informování obyvatel a o jejich maximální součinnost
Naši zaměstnanci se zaměří především na elektroměry dostupné z veřejných míst. U ostatních odběrných míst se budeme snažit zákazníky pro nahlášení stavu elektroměru kontaktovat, příp. zákazníci mohou sami využit jeden z následujících způsobů pro nahlášení periodického odečtu:
Služby ON-LINE zadání samoodečtu elektroměru na stránkách www.cezdistribuce.cz, kdy při výběru důvodu odečtu Periodický/ fakturační odečet se zobrazí aktuálně všechna odběrná místa, kterých se periodický odečet týká.
Distribučního portálu (DIP) pokud máte tuto službu zaregistrovánu
Tento periodický samoodečet je možné provést pouze v termínu do 10. 5. 2020. V případě, že nebude periodický/ fakturační samoodečet proveden našimi pracovníky nebo zadán zákazníkem, provedeme odhad spotřeby.

Informace o opatřeních v souvislosti s aktuální mimořádnou situací můžete dohledat na našich webových stránkách https://www.cezdistribuce.cz/cs/covid-19.html

Děkujeme Vám za spolupráci.
ČEZ Distribuce


Pavel Kos
Regionální reprezentant - StředČEZ Distribuce, a. s.
Vyskočilova 1461/2A, 140 00 Praha 4
tel: 724 785 350
e-mail: pavel.kos@cezdistribuce.cz
www.cezdistribuce.cz

celý text

ostatní | 24. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zákaz pálení na volném prostranství[PKR-KUSK] Upozornění na spalování látek na volném prostranství


Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje v souvislosti s aktuálními povětrnostními podmínkami navyšujícími pravděpodobnost vzniku a šíření požáru v přírodních porostech a lesních půdách a s přihlédnutím k aktuálním krizovým opatřením v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, neshledává žádná přijatá opatření proti vzniku a šíření požáru jako bezpečně dostačující a účinná.

Spalování hořlavých látek na volném prostranství proto v žádném případě nelze ani po předchozím oznámení HZS Středočeského kraje povolovat, a to ani po navržení opatření proti vzniku a šíření požáru. Případným žádostem /oznámení/ podnikajících fyzických osob nebo právnických osob nebude vyhověno - předmětná činnost bude s přihlédnutím k nouzovému stavu a klimatickým podmínkám s vysokou mírou pravděpodobnosti blízkou jistotě zakázána.“


kpt. Mgr. Libor Pospíšil
krajský vyšetřovatel požárů
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
krajské ředitelství
Jana Palacha 1970
272 01 KLADNO
tel.: (+420) 950 870 208
mob.: (+420) 602 278 703
fax.: (+420) 950 870 148
libor.pospisil@sck.izscr.cz celý text

ostatní | 24. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Květinová soutěž

soutěž celý text

ostatní | 23. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové epidemie


ostatní | 21. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Fous - nabídka substrátu a příspěvek na charitu

prodej substrátu celý text

ostatní | 16. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Odběrové místo Benešov


Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
Od čtvrtka 16. 4. 2020 je provoz na odběrovém místě u krytého plaveckého bazénu v Benešově nově od 7 do 17 hodin.
Stále je otevřené pro nabírání vzorků každý den.
Je určeno pouze těm, kteří mají doporučení od lékaře či krajské hygienické stanice.
https://www.hospital-bn.cz/…/odberove-misto-na-covid-19-se…/ celý text

ostatní | 16. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 3
poslední