E-mail Adresář Nastavení Odhlásit
Předmět Varování ČHMÚ
Odesílatel isv@sck.izscr.czAdd contact
Adresát vystrahy@mesto-vlasim.czAdd contact
Datum Dnes 11:33
VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Zpráva č. 000150
Odesláno: 19.5.2022 11:30:30
Územní platnost: ORP Vlašim

Meteorologická situace: Před zvlněnou studenou frontou, která bude v pátek postupovat z Německa do Čech, k nám bude vrcholit příliv teplého vzduchu od jihu.
Silné bouřky Nízký st. nebezpečí
20.5. 15:00 – 21.5. 06:00
Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek doprovázených nárazy větru kolem 20 m/s (70 km/h), kroupami do 2 cm a krátkodobými úhrny kolem 35 mm.
Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.
3+3 dotazy